با تشکر از حضور شما سروران گرامی

در تصویر میتوانید زمان‌بندی سمینار را مشاهده کنید.