سفارشات

ماژول سفارش آنلاین با هدف بهبود روابط کارفرما با مشتریان، نمایندگان فروش، طراحی شده تا حجم تعاملات فیزیکی و تلفنی را به حداقل برساند و از اشتباهات رایج انسانی جلوگیری نماید.

این سیستم در کنار سیستم مالی نقش بسزایی در بهبود عملکرد و ارتقاء سرعت دریافت سفارشات و در نهایت منجر به تقویت فروش خواهد شد.

اطلاعات پایه:

اسناد:

گزارشات:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان