انبارداری

سیستم انبارداری از مهمترین موضوعات تولید و فعالیت‌های بازرگانی است. مدیریت کالا از بدو ورود به درب کارخانه تا تخصیص موقعیت مکانی در انبار با تعیین نقطه بحرانی، حداقل موجودی، نقطه سفارش و حداکثر موجودی مجاز هرکالا برای فراهم نمودن مقدار بهینه موجودی کالا و سفارش آن در فرایند انبارداری و پروسه تولید و خروج آن تا رسیدن به دست مشتری در سیستم مهر تعبیه گشته است.

اطلاعات پایه:


اسناد:

گزارشات:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان