انبارداری

سیستم انبارداری از مهمترین موضوعات تولید و فعالیت‌های بازرگانی است. مدیریت کالا از بدو ورود به درب کارخانه تا تخصیص موقعیت مکانی در انبار با تعیین نقطه بحرانی، حداقل موجودی، نقطه سفارش و حداکثر موجودی مجاز هر کالا برای فراهم نمودن مقدار بهینه موجودی کالا و سفارش آن در فرآیند انبارداری و پروسه تولید و خروج آن تا رسیدن به دست مشتری در سیستم مهر تعبیه گشته است.

در سیستم انبارداری مهرپلاس، تعیین روش قیمت گذاری انبار به چهار روش FIFO ،LIFO، میانگین موزون، شناسایی ویژه و نگهداری انبار به یکی از دو روش ادواری و دائمی در اختیار مدیران قرار می‌دهد. انبارگردانی به همراه چاپ تَگ کالا یا مشخصات هر بسته و بالانس موجودی سیستم با موجودی فیزیکی انبار از جمله عملیاتی است که به نحو احسن در مهر پلاس صورت می‌گیرد..

اطلاعات پایه:


اسناد:

گزارشات:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان