بازرگانی

 

 

سیستم بازرگانی جهت تکمیل فرایند سیستم ریالی برگه‌های انبارداری بوده که با قابلیت تعریف نامحدود عوامل کاهنده از جمله تخفیفات و عوامل افزاینده از جمله ارزش افزوده یا عوامل خنثی متعدد از جمله ویزیتور، راننده و ضامن جهت حساب‌های کنترلی با تعیین اولویت محاسبه، به سیستم تعبیه گشته است. کلیه مراحل ثبت خرید تا فروش، به معنای پروسه چیدمان برگه‌های بازرگانی نسبت به نیاز هر شرکت قابل تنظیم بوده و برای تمامی رویدادهای مالی این مراحل گزارشات جامع وجود دارد. به واسطه ابزار قراردادهای فروش امکان تخصیص قیمت فروش تخفیفات و پورسانت کالایی به صورت کلی و یا جزئی برای گروه مشتریان و یا مشتری خاص مقدور می‌گردد. همچنین تخصیص جوایز کالایی نسبت به بازه‌های زمانی، تعدادی و مبلغی، ترکیبی از چند کالا و یا کالاهای خاص در فاکتور به صورت تکی و یا سبد جایزه مقدور می‌باشد و نیز امکانات تعیین جرایم مرجوعی با ذکر دلیل در هنگام مرجوعی فراهم گردیده است.

گزارشات:

امکانات:

اسناد:

اطلاعات پایه:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان