حسابداری

تمام رویدادهای مالی نرم‌افزار، در مرکزیت سیستم حسابداری ثبت و نگهداری می‌شود. مدیران شرکت ها از ابزارهای قدرتمندی همچون گزارشات جامع، در تصمیم گیری‌های مربوط به شرکت برخوردار می‌باشند. علاوه بر اینکه سطوح حسابها در مهرپلاس شش سطحی بوده، امکان انتخاب مراکز هزینه و شعب جهت تفکیک کلیه گزارشات آنها پیش بینی شده است. که در واقع مرکز پروژه و شعب می‌توانند به صورت مستقل عمل کنند. گزارشاتی همچون مرور درختی حسابها، تفصیلی شناور، تجزیه سنی حسابها و گزارشات مربوط به دفاتر رسمی، از پرکاربردترین گزارشات در سیستم حسابداری بوده و نیز امکان ورود اطلاعات در هر سطحی از کدینگ حسابداری و اطلاعات حسابها با جزئیات، براحتی از فایل EXCEL وجود دارد.

اطلاعات پایه:اسناد:

گزارشات:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان