همکاران گرامی

ضمن خسته نباشید خدمت شما 

به محض گرفتن اطلاعان شرکت کنندگان ، دیتا را در فرم ثبت کنید .

فیلد های توضیحات و زمینه فعالیت اجباری نیستند.

  Base
  Base
  $ 199 per month
  16 gb
  3 GB LPDDR3
  5.2-inch
  Helio X25 processor
  21.16 megapixel
  Premium
  Extra
  $ 260 per month
  32 gb
  4 GB LPDDR3
  5.2-inch
  Helio X25 processor
  21.16 megapixel
  Performance
  Full
  $ 360 per month
  128 gb
  4 GB LPDDR3
  5.2-inch
  Helio X25 processor
  21.16 megapixel