27 ام بهمن ماه سال 1402 ......

همایش همبستگی حسابداری و حسابرسی شمال غرب کشور

با حضور اساتید مجرب دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد تبریز

 


27 ام بهمن ماه سال 1402 ......

همایش همبستگی حسابداری و حسابرسی شمال غرب کشور

با حضور اساتید مجرب دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد تبریز 

 


27 ام بهمن ماه سال 1402 ......

همایش همبستگی حسابداری و حسابرسی شمال غرب کشور

با حضور اساتید مجرب دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد تبریز 

 

درخواست گواهی

ضمن تشکر از شما بابت حضور در همایش همبستگی حسابداری و حسابرسی 

چنانچه مایل هستید گواهی حضور در این همایش را در اختیار داشته باشید،با تکمیل فرم زیر همکاران ما را مطلع سازید.

گواهی تا یک هفته پس از ثبت درخواست شما،آماده ارسال خواهد شد.