خدمات پس از فروش

هدف خدمات پس از فروش برای افزایش جذابیت و ارزش فروش محصول، ایجاد تمایز محصول نسبت به محصولات مشابه، ایجاد و حفظ روابط با مشتریان، ایجاد وفاداری، تشویق مشتریان برای خرید مجدد و ارتقاء جایگاه کسب و کار مربوطه از طریق پیشنهاد خرید برای دیگران قابل ارائه است. در گذشته، اهمیت خدمات پس از فروش تنها شامل موارد صنعتی و ماشین آلات پیچیده می شد، اما با پیشرفت جوامع، جهان از دوره صنعتی بودن به سمت خدماتی بودن پیش رفت و اهمیت خدمات پس از فروش نیز برای تمامی مشاغل از جمله مشاغل خدماتی، مفهومی جدید پیدا کرده است. در حقیقت، خدمات پس از فروش حلقه پنجم از زنجیره ارزش و مرحله آخر از فعالیت های اصلی سازمان یاد می شود. که شامل " تدارک ورودی ها، عملیات تولید، تدارک خروجی ها، بازاریابی و فروش و مرحله آخر آن خدمات پس از فروش " می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، گروه نرم افزاری و مالی مهر، خدمات پس از فروش را به صورت یک ماژول مستقل، در اختیار واحدهای تولیدی و بازرگانی قرار داده است.
 
 
 
 

اطلاعات پایه:

اسناد:

گزارشات:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان